کانال تلگرام موج حضور صفحه اصلی ایمیل نقشه سایت خروجی سایت
    سه شنبه 1395/11/05 - مصادف با 25 ربیع‌الثانی 1438 - 24 ژانویه 2017

شواری شهر و روستا
مهدی تقوی
مهدی تقوی(کاندیدا)
حوزه ی انتخابیه : مشکین شهر
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : نیشابور
سید مجتبی موسوی
سید مجتبی موسوی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : زنجان
حمید تیموری
حمید تیموری(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : کرمانشاه
سیدمنصور رشیدی
سیدمنصور رشیدی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : شاهیندژ
محمد قاسم نژاد
محمد قاسم نژاد(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : سوادکوه
مهدی نبی زاده
مهدی نبی زاده(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : بابل
علی اسحقی
علی اسحقی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : اهر
محمد علی نژاداصل
محمد علی نژاداصل(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : ماکو
فرشید شفقی
فرشید شفقی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : تالش
عمر محمودی
عمر محمودی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : مریوان
بختیار آهنی
بختیار آهنی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : سقز
لقمان خسروی
لقمان خسروی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : بوکان
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات