کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان سیستان و بلوچستان( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه سوران
عزیزاله پیرزهی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : سوران
عزیزاله پیرزهی
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات