تاریخ
دوشنبه, 28 فروردین 1396
دوشنبه, 28 فروردین 1396
دوشنبه, 28 فروردین 1396
  • قوانین و نکات اخلاقی سرلوحه کار نامزدها باشد
    دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: داوطلبان شوراها قوانین و نکات اخلاقی انتخابات را رعایت کنند. محمدرضا غیرتی با اشاره به انتخابات شوراها، اظهارکرد: مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای تمام نامزدها یکسان است و ه
  • ادامه مطلب ...
دوشنبه, 28 فروردین 1396
دوشنبه, 21 فروردین 1396

سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات