کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان خوزستان( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه امیدیه
سعید فولادی وندا(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : امیدیه
سعید فولادی وندا
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات