تاریخ
  • شوراهای متخصص و انتخاباتی برای توسعه
    زاهدان- ایرنا- گزینش داوطلبان متخصص و توانمند در انتخابات شوراهای شهر و روستا کلید واژه‌ سرعت بخشیدن و رسیدن به توسعه روستایی و شهری است.به گزارش ایرنا ایران اسلامی برای تسهیل در اداره امور کشور و اهمیت تمرکززدایی در این شیوه اداره، نهادهای محلی همچو
  • ادامه مطلب ...
پنجشنبه, 23 اردیبهشت 1400
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات