کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان فارس( دوره ششم) -> حوزه انتخابیه شیراز
محمد حاجتی نیا(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : شیراز
محمد حاجتی نیا
تاریخ
چهارشنبه, 05 خرداد 1400
دوشنبه, 27 اردیبهشت 1400
جمعه, 17 اردیبهشت 1400
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات