اهمیت انتخابات از دیدگاه رهبری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 26 شهریور 1394 ساعت 13:43

انتخابات، شاخص و عَلم نظام جمهورى اسلامى است. انتخابات مهم است. انتخابات براى ما یک پرچم افتخار است؛ نشانه مردم‏سالارى دینى است. انتخابات بایستى خوب انجام بگیرد. بدانید انتخابات براى کشور، براى نظام، براى مردم، در همه دوره‏ها یک دستاورد بزرگ است. وضع مجلس در وضع عمومى کشور تأثیرگذار است. مجلس محور اصلى تصمیم‏ گیرى در کشور است. این‏ها همه‏ اش اهمیت انتخابات را نشان میدهد. انتخابات، آن نقطه اساسى وصل افکار و آراى مردم به بدنه نظام اجرایى است. انتخابات، فقط یک پدیده سیاسى نیست، انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق، مظهر توانایى و اقتدار ملى براى یک کشور است. انتخابات اگر به‏ صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را تضمین و امنیت کنونى را هم تأمین می کند. در انتخابات، دو تا مسئله از همه مهمتر است: مسئله اول، حضور مردم، شرکت مردم- که بایستی وسیع و گسترده باشد- مسئله دوم، قانون گرائی در انتخابات، وفاداری به قانون، و احترام به رای مردم است.

e-max.it: your social media marketing partner
 
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات